Nagrody EISA 2017-2018
Nagrody EISA
2017-2018

d

DQR

Oznaczenie tunerów radiowych umożliwiających odbiór z cyfrową jakością dźwięku. Dzięki obróbce cyfrowej eliminowane są zakłócenia słuchanej stacji.
Pozostałe hasła na literę "d"
DVD 10 Oznaczenie płyty DVD, na której dane umieszczono z dwóch stron, na każdej z nich zapisano jedną warstwę. Płyta ma pojemność 9.4GB czyli dwukrotnie...
DVD 18 Oznaczenie płyty DVD, na której dane umieszczono z dwóch stron, każda z nich posiada dwie warstwy. Jest to najbardziej pojemna wersja, która mieści...
Dolby TrueHD System dźwięku przestrzennego przygotowany dla formatów Blu-Ray oraz HD-DVD. Nośnikiem informacji są płyty tego rodzaju (lub np. dane komputerowe),...
Dolby ProLogic IIx Wraz z nadejściem i rozpowszechnieniem systemów kina domowego w konfiguracji 7.1 firma Dolby opracowała kolejną wersję klasyka ProLogic, tym razem...
DTS 96/24 Format dźwięku przestrzennego stworzony z myślą o zapisie informacji z rozdzielczością 24-bitów i częstotliwością próbkowania 96kHz. Nie jest to...
DTS HD Format DTS HD jest propozycją firmy stworzoną na potrzeby nowych standardów Blu-Ray oraz HD-DVD, choć wpisaną jako opcjonalny system obok...
D/A CONVERTER Układ elektroniczny realizujący zamianę sygnału cyfrowego (D-digital) na analogowy (A-analog).
DAB (ang. Digital Audio Broadcasting), system radiofonii naziemnej umożliwiający uzyskanie jakości dźwięku podobnej nagraniom z płyt CD. Konstrukcja...
DAC Układ elektroniczny realizujący zamianę sygnału cyfrowego; najczęściej tymi literami oznacza się układ scalony odpowiedzialny za zamianę sygnału.
Damping factor Współczynnik tłumienia, czyli stosunek impedancji głośników do impedancji wzmacniacza. Im wyższy, tym lepiej sterowane są zestawy głośnikowe.
DAT Standard kasety oraz zapisu cyfrowego opracowany na potrzeby profesjonalne (oraz w mniejszym stopniu domowe) w latach 80-tych przez firmy Sony oraz...
dB (decybel) Jednostka pozwalającą określić w skali logarytmicznej poziom ciśnienia akustycznego lub intensywności sygnału. 0 dB określa próg...
DBB Układ zapewniający pobicie basów przy niskich poziomach głośności odtwarzanych dźwięków.
dbx Układ redukcji szumów, w swoim czasie konkurent systemu Dolby. Działanie polega na zapisie sztucznie zniekształconego sygnału na nośnikach...
DCC Technologia pozwalająca na wykonywanie nagrań cyfrowych z jakością odpowiadająca płytom CD na kasecie kompaktowej.
DDD Zobacz: ADD
Deck Magnetofon lub gramofon bez wbudowanych wzmacniaczy mocy.
Decybel Zobacz: dB
Dekoder Układ zajmujący się zmianą formatu sygnału. Najczęściej spotykane są układy cyfrowo-analogowe (w odtwarzaczach CD i DVD) odpowiedzialne za zamianę...
Digital 3D Surround Wielokanałowy system odtwarzania dźwięku kina domowego. Jako główne wykorzystywane są głośniki przednie (lewy, centralny i prawy), przy czym dialogi...
Digital Audio Tape Zobacz: DAT
Digital DBB Układ cyfrowego uwydatniania basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności, od niskiego do wysokiego. Bardzo często stosowany w...
Digital Equalizer Cyfrowy korektor dźwięku. Oprócz możliwości samodzielnego kształtowania obrazu akustycznego często ma kilka ustawień predefiniowanych przez...
Digital Out Wyjście sygnału w postaci cyfrowej.
Digital Recording Ready Gotowy do nagrania cyfrowego - oznaczenie stosowane na starszym sprzęcie digital audio.
Digital Sound Processing Kompleks działań pozwalających na wykorzystanie zalet techniki cyfrowej w elektroakustyce. Zdigitalizowany sygnał można łatwiej obrabiać i...
Digital Source Prepared Wejście sygnału cyfrowego.
Digital Tuner Odbiornik sygnałów cyfrowych lub z cyfrową obróbką.
Digital Tuning with 40 presets Tuner cyfrowy z możliwością zaprogramowania 40 stacji.
DIN Standard normalizacyjny ustalony w Niemczech a przyjęty przez inne kraje. Jednymi z najbardziej znanych a spełniających normy DIN są akcesoria...
Dither Sygnał dodawany do sygnału przed jego kwantyzacją lub kompresją a mający za zadanie ograniczyc szumy i modulacje powstające w procesie...
Długość fali W przypadku fali sinusoidalnej długością fali nazywa się odległość pomiędzy jej sąsiednimi wierzchołkami (w przypadku fali w ogóle jest to odległość...
DNL Analogowy system redukcji szumów stosowany w starszych magnetofonach kasetowych. Jest to układ pasywny tzn. niezmieniający kształtu samego sygnału....
Dobroć (ozn: Q) Wielkość charakteryzująca ilościowo układ rezonansowy, wyznaczająca ile razy amplituda wymuszonych drgań rezonansowych jest większa niż...
Dolby Technologia redukcji szumów opracowana przez firme Dolby Laboratories. Wprowadzona wiele lat temu, swoją popularność zawdzięcza zastosowaniu w...
Dolby 3D Wielokanałowy system odtwarzania dźwięku kina domowego pozwalający uzyskac bardzo realistyczne efekty. Jako główne wykorzystywane są głośniki...
Dolby A System redukcji szumów opracowany przez firmę Dolby Laboratories w latach 60-tych do zastosowania w urządzeniach profesjonalnych. Nie wykorzystywany...
Dolby B System redukcji szumów przygotowany z myślą o zastosowaniu w popularnym sprzęcie elektroakustycznym, zrewolucjonizował nagrywanie na taśmy w...
Dolby C Ulepszony Dolby B opracowany i wprowadzony do użytku w 1980 roku. Dolby C zapewnia redukcję szumu o 20dB powyżej 1.000Hz, podwajając w ten sposób...
Dolby S Bardzo skuteczny system redukcji szumów stosowany tylko w droższych magnetofonach hi-fi. Pracuje w całym zakresie słyszalnych dźwięków, zmniejszając...
Dolby Digital EX Ulepszony format kodowania dźwięku otaczającego, rozszerzony o dodatkowy szósty kanał. Podłączony do niego głośnik znajduje się centralnie z tyłu,...
Dolby HX Pro Układ stosowany w magnetofonach kasetowych do optymalizacji prądu podkładu. Działa tylko podczas nagrywania i nie przetwarza samego sygnału audio a...
Dolby Pro Logic II Rozwinięcie systemu Dolby Pro Logic - system pozwalający na zapis w sygnale stereo pełnej ścieżki sześciokanałowej (lewy, centralny, prawy, lewy...
Dolby Pro-Logic Surround Zobacz: Dolby Pro Logic
Dolby Surround Prologic System mający cechy Dolby Pro Logic, przeznaczony do udźwiękowienia filmów, których źródłem są magnetowidy i telewizory.
Dolby Digital Standard, w jakim zapisywany jest dźwięk dookólny na płytach DVD. Sygnał jest kodowany z oryginalnego zapisu cyfrowego w taki sposób ze uzyskiwana...
Dolby HX Choć spotykany w magnetofonach kasetowych, Dolby HX nie jest jednym z systemów redukcji szumów. Układ działa w trakcie nagrywania i troszczy się o...
Dolby Pro Logic Analogowy system dźwięku przestrzennego będący bezpośrednim następcą opracowanego dla kin Dolby Surround. Do utworzenia sceny dźwiękowej wymaganych...
Dolby Virtual Surround Układ przeznaczony głównie dla odbiorników telewizyjnych, mający za zadanie dostarczyć wrażenia dźwięku przestrzennego, typowego dla wielokanałowych...
DPL System analogowy umożliwiający przekształcenie sygnału stereofonicznego w wielokanałowy. Na podstawie informacji zawartej w kanale lewym i prawym...
Druga strefa Możliwości wykorzystania wzmacniacza do odtwarzania różnych nagrań w dwóch różnych pomieszczeniach. W głównej Sali odsłuchowej jedna osoba słucha...
DSC Korektor dźwięku ze zdefiniowanymi przez producenta ustawieniami wzmacniacza dla określonego rodzaju muzyki (np.: folk, jazz) lub miejsca, w którym...
DSD Sposób rejestracji danych (sygnałów cyfrowych), podczas którego zapis odbywa się na zasadzie "bit za bitem".
DSP Skrót oznaczający procesor sygnałowy (ang. Digital Signal Procesor). Jest to grupa specjalizowanych układów przeznaczonych do cyfrowej obróbki...
DSS Cyfrowe złącze współosiowe, element cyfrowych systemów głośnikowych, przenosi zarówno sygnał audio-stereo jak i sygnały sterujące (np.: głośnością).
DTS Digital Theatre Systems to system kompresji dźwięku, stosowany opcjonalnie na płytach DVD. Podobny do Dolby Digital, jest jego konkurentem. Dzięki...
DTS Digital Out Wyjście sygnału cyfrowego w standardzie DTS.
DTS Neo 6 System DTS tworzący dźwięk sześciokanałowy z sygnału stereofonicznego.
DVD+RW Format wielokrotnego zapisu na dyskach DVD. Podobny do standardu DVD-RW, płyty powszechnie wykorzystywane do zapisywania często zmieniających się...
DVD Audio Mało popularny format zapisu muzyki na płytach DVD. Oferuje archiwizowanie sygnału monofonicznego, stereofonicznego a także przestrzennego (5.1)....
DTS-ES Rozwinięcie standardu DTS do postaci siedmiokanałowej w konfiguracji 6.1 - dwa głośniki przednie (lewy oraz prawy), głośnik centralny przedni, dwa...
DVD Multi Oznaczenie urządzenia mogącego pracować z płytami DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R, DVD-ROM. W praktyce oznacza to zdolność oczytania wszystkich tego rodzaju...
Dudnienie Zjawisko akustyczne polegające na równomiernie następującym po sobie wzmacnianiu i osłabianiu słyszanego dźwięku. Przyczyną jest nakładanie się na...
DV wejście/wyjście Łącze używane głownie w systemach kina domowego a służące do jednoczesnego przesyłania sygnałów użytecznych (obraz i dźwięk) oraz sterujących...
DVD (Digital Versatile Disc) cyfrowy dysk ogólnego przeznaczenia) - standard zapisu danych na optycznym nośniku danych (średnica jak CD; 12 lub 8 cm)...
DVD-ROM Płyta DVD przeznaczona tylko do odczytu. Nie jest odczytywana przez popularne odtwarzacze DVD-Video. Oznaczenie to spotyka się również na...
DVD-10 Płyta DVD wykorzystująca po jednej warstwie na każdej ze stron płyty (ang. double sided single layer). Praktyczny odpowiednik dwóch płyt DVD-5....
DVD-18 Płyta DVD wykorzystująca obydwie warstwy na obydwu stronach (ang. double sided double layer). Pojemność 17GB danych, co jest równoważne nagraniu...
DVD-5 Płyta DVD wykorzystująca jedną warstwę na jednej ze stron płyty (ang. single sided single layer). Udostępnia do zapisu 4,7 GB danych, co jest...
DVD-9 Płyta DVD wykorzystująca dwie warstwy na jednej ze stron płyty (ang. single sided double layer). Udostępnia do zapisu 8,5 GB danych, co jest...
DVD-R Jeden ze standardów jednokrotnego zapisu informacji na DVD. Umożliwia zarchiwizowanie 4,7 GB na jedną stronę nośnika.
DVD-RAM Pierwszy ze standardów zapisu na płytach DVD, bardzo szybko wyparty przez nowsze standardy DVD-RW i DVD+RW. Płyty nagrane w tym standardzie...
DVD-RW Format wielokrotnego zapisu na dyskach DVD. Podobny do standardu DVD+RW, charakteryzuje się gorszymi parametrami dostępu i jako pamięć masowa. Płyta...
Dynamic Bass Boost Układ gwarantujący poprawne odtwarzanie basów w całym zakresie głośności, przede wszystkim dla niskich poziomów.
Dynamika Parametr określający w sprzęcie audio zakres miedzy najsłabszym i najsilniejszym sygnałem, jakie dane urządzenie może odtworzyć. Określana w...
Dyfrakcja Zjawisko fizyczne zmiany kierunku rozchodzenia się fali na krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu. Zjawisko zachodzi dla wszystkich wielkości...
Dźwięk Z punktu widzenia fizyki to fala akustyczna rozchodząca się w danym ośrodku sprężystym (ciele stałym, płynie, gazie) zdolna wytworzyć wrażenie...

FAQ

Reportaże i wywiady

Felietony

Zobacz także
Czy głośnik centralny musi być ekranowany? Co to jest HDCD, XRCD? Co to jest konstrukcja dual-mono i jakie są jej zalety? Czy obudowa z membraną bierną to obudowa zamknięta?
Audio - czerwiec 2018

Czytaj bieżący numer na swoim tablecie za darmo!

Znowu kolumny.... Ale tym razem polecam test pięciu modeli za ok. 4000 zł nie tylko dlatego, że można w nim znaleźć propozycje warte uwagi, ale też dlatego, że znalazły się w nim konstrukcje, które swoim indywidualizmem, kontrowersyjnością, brzmieniem nawet ...

Kup ten numer Zaprenumeruj Przejrzyj

Newsletter
zapisz się i zyskaj
Zamów newsletter, a co tydzień otrzymasz porcję
wyselekcjonowanych wiadomości ze świata
audio-video i muzyki.
Teraz przy zapisaniu się na
newsletter otrzymasz bieżące
e-wydanie magazynu AUDIO
Okładka Audio