MySQL Error

Wystąpił błąd podczas łączenia się z serwerem baz danych!
MySQL said: Zbyt wiele poł?czeń

MySQL Error

Wystąpił błąd podczas zamykania sesji MySQL!
MySQL said: Zbyt wiele poł?czeń