Regulamin konkursu 20 lat Audio

  1. W dniach 1.10.2015-20.10.15, na stronie www.audio.com.pl, pojawiać się będą zadania konkursowe w formie plebiscytów. W każdym plebiscycie (konkursie) można wziąć udział wyłącznie przez Internet, wchodząc na stronę www.audio.com.pl i wykonując zadanie dnia (pkt 6).

 • 2. W każdym plebiscycie (konkursie) do wygrania są:

 • • jedna nagroda główna

 • • dwie całoroczne prenumeraty magazynu "AUDIO" na rok 2016

 • • pięć wejściówek na Audio Show 2015

 • 3. Czas trwania każdego plebiscytu (konkursu) to 24 godziny.

 • 4. Uczestnicy wysyłają swoje odpowiedzi z adresu mailowego, na który dostaną powiadomienie o wygranej.

 • 5. Uczestnik musi podać swoje imię, nazwisko, adres zameldowania oraz adres e-mail.

 • 6. Każdy plebiscyt (konkurs) polega na typowaniu przez uczestnika "pięć naj" z listy dwudziestu propozycji.

 • 7. Na podstawie wszystkich wyników (typowań) w danym plebiscycie (konkursie), ustalamy wynikowe „pięć naj”.

 • 8. Głównym zwycięzcą plebiscytu (konkursu) jest uczestnik, którego "pięć naj"będzie najbliższe wynikowej piątce. Pojedyncze punkty przyznajemy za każdą odpowiedź, która jest w obydwu piątkach, a dodatkowe za odgadnięcie jej dokładnej pozycji w piątce.

 • 9. Kolejne nagrody – prenumeraty i wejściówki – zdobywają kolejni uczestnicy według liczby zdobytych punktów.

 • 10. W przypadku zbieżności liczby punktów u więcej niż jednego uczestnika plebiscytu (konkursu), pierwszeństwo ma ten, który swoje typy przesłał wcześniej.

 • 11. W każdym plebiscycie (konkursie) przyjmujemy tylko jedno zgłoszenie od poszczególnych osób.

 • 12. W każdym plebiscycie (konkursie) przyjmujemy tylko jedno zgłoszenie z danego adresu internetowego.

 • 13. Poszczególne osoby mogą brać udział w dowolnej liczbie plebiscytów (konkursów), ale każdy uczestnik może wygrać ostatecznie najwyżej jedną nagrodę główną, jedną prenumeratę "AUDIO" i jedną wejściówkę na Audio Show 2015.

 • 13. Uczestnik, który zajął pierwsze miejsce w więcej niż jednym plebiscycie (konkursie), otrzyma nagrodę główną plebiscytu (konkursu), w którym zajął pierwsze miejsce najwcześniej. "Zwolnione" nagrody główne otrzymają w takiej sytuacji uczestnicy zajmujący miejsca 2. w odpowiednich plebiscytach (konkursach) - o ile nie zajęły pierwszych miejsc w innych plebiscytach (konkursach); w takiej sytuacji nagroda przechodzi do kolejnego uczestnika z miejsca 3. itd.

 • 14. Uczestnik, który w różnych plebiscytach (konkursach) zajmie więcej niż jeden raz miejsca premiowane prenumeratą lub wejściówką, otrzyma jedną prenumeratę i jedną wejściówkę.

 • 15. Główną nagrodą w każdym plebiscycie (konkursie) jest prawo do zakupu za 1 zł (jeden złoty) produktu wskazanego w danym plebiscycie (konkursie).

 • 16. Zwycięzca każdego plebiscytu (konkursu) lub uczestnik wytypowany na podstawie pkt. 13 z dalszych miejsc, staje się ostatecznym zdobywcą nagrody w momencie osobistego odbioru produktu podczas Audio Video Show 2015. Inaczej mówiąc, warunkiem otrzymania głównej nagrody jest osobiste „stawiennictwo” na rozdaniu nagród podczas Audio Video Show 2015. O dokładnym miejscu i godzinie zwycięzcy zostaną poinformowani najpóźniej do dnia 31.10.2015. Organizator konkursu (plebiscytu) zastrzega sobie prawo odwołania tego punktu regulaminu w terminie do 31.10.2015, skutkiem czego nagrody będą do odebrania w Wydawnictwie AVT w Warszawie, do dnia 30.11.2015.

 • 17. Zdobywcy wszystkich nagród (głównych, prenumerat i wejściówek) zostaną powiadomieni drogą mailową, do dnia 30.10.2015.

 • 18. Zdobywcy głównych nagród zostaną wymienieni z imienia i nazwiska, a ich zdjęcia z rozdania nagród mogą zostać opublikowane, bez ich dodatkowej zgody, w miesięczniku Audio i na portalu www.audio.com.pl.

 • 19. Uczestnicy plebiscytów (konkursów) akceptują wszystkie zapisy powyższego regulaminu, a sprawy w nim pominięte pozwalają rozstrzygać redakcji Audio i Wydawnictwu AVT.

 • 20. Biorąc udział w plebiscycie (konkursie) użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez AVT Korporacja Sp. z o.o. danych osobowych w celach marketingowych oraz w celach statystycznych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku oraz na wysyłanie przez AVT Korporację Sp. z o.o. na udostępniony adres e-mail treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od AVT Korporacja Sp. z o.o. lub jej kontrahentów.
Audio - lipiec - sierpień 2019

Czytaj bieżący numer na swoim tablecie za darmo!

W tym numerze znajdziecie regularny test porównawczy (pięć wzmacniaczy za ok. 9000 zł), hi-endowe kolumny, gramofon, ale polecam przede wszystkim indywidualne testy pięciu urządzeń nowej generacji - soundbarów, głośników bezprzewodowych, systemów "all-in-one". ...

Kup ten numer Zaprenumeruj Przejrzyj