Elektrostatyk

    Rodzaj głośnika, jego działanie polega na wzajemnym oddziaływaniu pół elektrostatycznych. Cienka, najczęściej foliowa membrana umieszczona jest między dwoma metalowymi siatkami. Podłączone do nich jest wysokie napięciem a różnica potencjałów doprowadza do drgań membrany. Tak wykonany głośnik może emitować częstotliwości z całego pasma akustycznego, jedynym problemem są niskie tony - dla ich prawidłowego odtworzenia membrana musi mieć bardzo duże wymiary.